Interim leiderschap

op augustus 25th, door Louis in Interim leiderschap. No Comments

Leidraad in mijn werk als interim-leidinggevende is het versterken van leiderschap in organisaties, zowel teamleiderschap als persoonlijk leiderschap.

Mijn uitgangspunt daarbij is ontwikkelingsgericht leiderschap. In die visie creëren leiders ruimte en condities voor mensen om zich professioneel te ontwikkelen en hun persoonlijke drijfveren en kwaliteiten te verbinden met de omgeving waarin zij werken.

Ik ben graag werkzaam als integraal manager, geef leiding aan (directie)teams en ben goed in het doorvoeren van complexe inhoudelijke en organisatorische vernieuwingen.

Ik ben drie dagen per week beschikbaar als interim-leidinggevende.

In mijn CV op deze website kun je lezen in welke interim-opdrachten ik sinds 1992 werkzaam was.

 


Coaching en de TIFF-test

op augustus 25th, door Louis in coaching. No Comments

Voorafgaande of gedurende coaching kan ik – in overleg – de TIFF-test afnemen. 

Over TIFF (Temple Index of Functional Fluency):

Functional Fluency is de natuurlijke manier waarop mensen:

zich autonoom en vrij voelen
zelf sturing geven aan hun eigen leven
gebruik maken van hun flexibiliteit om elkaar te begrijpen
zich sociaal en verantwoordelijk gedragen
hun onderlinge relaties goed onderhouden

Functional Fluency is een belangrijke indicatie of we onze energie effectief inzetten om onze doelen samen met anderen te realiseren.

Als we effectief zijn voelen we dat. We zijn op positieve wijze verbonden met anderen (collega’s, medewerkers, vrienden,..).

Evenzeer weten we wanneer we niet effectief zijn: onze inzet kost meer energie dan het je oplevert. We voelen de energie als het ware weglopen.

 

De Functionale Fluency-test geeft een zorgvuldig beeld hoe je je energie effectief gebruikt. En wanneer niet.

De test en het daaraan gekoppelde gesprek geven je een diepgaand inzicht in je persoonlijke effectiviteit.

De test plaatst je niet … Read More »


Naar een onderstroom die meewerkt

Naar een onderstroom die mééwerkt

Vooraf:

Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten, talenten inzet.

Als die inzet ook wordt gezien en gewaardeerd gaan mensen als een speer.

Als mensen die bijdrage niet kunnen leveren haken ze op den duur af of gaan lopen klooien.

Vandaar dat:

De onderstroom een bron is van gedoe waardoor het in je school niet loopt.
De onderstroom is een bron van kwaliteiten, talenten, passie en energie van mensen die je school laten lopen als een zonnetje.

Hoe de onderstroom te laten mééwerken?

Werk als leidinggevende vanuit waarden

die tot uitdrukking brengen hoe jij van betekenis wil zijn voor je leerlingen, voor de mensen die betrokken zijn bij je school, voor de samenleving.
die de leerlingen, de ouders, je collega’s aanspreken

Werk vanuit een aantal principes die mensen helpen zich van binnenuit te verbinden met de school, … Read More »


Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling

op augustus 21st, door Louis in passende organisatie. No Comments

Vijf verschijningsvormen

In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school)

De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling.

De kenmerken 1 t/m 4 beschrijven de organisatorische kant van scholen en schoolontwikkeling[1].

De kenmerken 5 t/m 8 beschrijven de onderstroom in de organisatie.

Een school bevindt zich in een stabiele fase als de kenmerken 1 t/m 7 in één lijn liggen.

Het 8e kenmerk – thema’s die spelen –  bepaalt de dynamiek in de organisatie.

 

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling kan gedurende een aantal jaren plaatsvinden binnen één verschijningsvorm.

Door externe of interne factoren kan er zoveel discongruentie ontstaan tussen de 8 kenmerken van een verschijningsvorm dat de school zich wil of moet ontwikkelen naar een volgend verschijningsvorm. Een C-school bijvoorbeeld ontwikkelt zich naar en D-school.

 

Toepassing:

Analyse: waar staan we nu? (verschijningsvorm)
Analyse: wat zijn de belangrijkste bronnen van problemen en conflicten?[2] Wat … Read More »


Kasteel de Doornenburg: een uniek conferentie-oord

op augustus 18th, door Louis in niet gecategoriseerd. No Comments

Voor klanten die een werkconferentie willen op een unieke locatie in een landelijke omgeving waar Rijn en Waal splitsen is Kasteel De Doornenburg beschikbaar.

Over kasteel de Doornenburg: 

In de uiterste uithoek van de Over Betuwe splitst de Rijn en de Waal. Juist op deze plek staat Kasteel De Doornenburg.Dit robuuste middeleeuwse kasteel bestaat uit een hoofd en voorburcht die met elkaar verbonden zijn door een houten brug. De hoofdburcht is omgeven door een gracht. Het kasteel telt 9 woon- en verblijfruimtes. De ridderzaal en overwelfde kelders zijn typerend voor de middeleeuwse architectuur. Om het kasteel ligt op ruim 8 hectare agrarische grond, die in het kader van natuurbeheer extensief wordt beweid. De uitgestrekte voorburcht wordt wel eens de grootste en mooiste middeleeuwse van Nederland genoemd. Achter de deuren van het poortgebouw en de stoere weermuren bevinden zich de ruime binnenplaats met … Read More »


Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school

op augustus 16th, door Louis in Open Inschrijving / in company. No Comments

Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school

Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school
Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Toelichting
In een Streefbeeld formuleert de leiding –bij voorkeur met betrokkenheid van het hele team – een samenhangend beeld van je school over vier of vijf jaar. Het Streefbeeld is het perspectief Bouwstenen van je Streefbeeld zijn – naast de visie/missie: kenmerken van het onderwijs (onderwijsconcept) onderwijsaanbod, de onderwijsorganisatie, de organisatiestructuur. Werken in teams bijvoorbeeld.
Daarnaast bevat het Streefbeeld uitspraken over de cultuur van de school (hoe gaan we met elkaar om?, wat zijn de do’s en don’ts) de besluitvormingsprocessen, de rol van de leiding.

Het Streefbeeld geeft tevens een antwoord op de vraag hoe de school(leiding) aan de slag gaat met hardnekkige of structurele vraagstukken waar de school mee worstelt.

Programma

Opbrengst
1. Analyse: waar staan we als school
a. Kracht van de school
b. Problemen en uitdagingen
c. Scenario’s die ons … Read More »


Een onderstroom die mééwerkt

op augustus 15th, door Louis in Open Inschrijving / in company. No Comments

Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school
Toelichting

‘De onderstroom’ in elke organisatie omvat script- en patroonmatige manieren van denken en handelen die oplossingen in de weg staan. Denk aan: het telkens weer uitstellen van belangrijke besluiten, niet echt komen tot de essentie van een probleem, elkaar niet echt aanspreken of open feedback geven, blijven hangen in een wij- zij cultuur.

Als die onderstroom niet meewerkt krijgen problemen een hardnekkig karakter: zwakke kwaliteit van het onderwijs, onderwijsresultaten die achterblijven, ontevredenheid onder leerlingen of ouders, grote werkdruk bij collega’s en de leiding, belangrijke zaken die almaar blijven liggen, jaarlijkse bezuinigingen terwijl de financiën niet duurzaam op orde komen.

Dan werken kordate actie of een ferm besluit niet. Het goede verhaal is dat die onderstroom ook gezonde elementen in zich heeft: de kwaliteiten, de talenten, passies en het verlangen van mensen om van betekenis te … Read More »
LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...