Naar een onderstroom die mééwerkt

Naar een onderstroom die mééwerkt Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten en talenten inzet. Als die inzet ook wordt gezien en gewaardeerd gaan mensen als een speer. Als mensen die bijdrage niet kunnen leveren...

Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling

Vijf verschijningsvormen In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school) De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling. De kenmerken 1 t/m 4...

Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school

Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen) Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen) Toelichting In een Streefbeeld formuleert de leiding –bij voorkeur met betrokkenheid van het hele...

Een onderstroom die mééwerkt

Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen) Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school Toelichting ‘De onderstroom’ in elke organisatie omvat script- en patroonmatige manieren van denken en handelen die oplossingen in de weg staan. Denk aan: het telkens weer uitstellen...