Leidinggeven aan teamontwikkeling

Leiderschap is – juist op momenten van de waarheid – mensen helpen oude patronen los te laten om ruimte te maken voor het nieuwe dat geboren wil worden.   Vooraf: Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten,...

Coaching

Ik geef individuele coaching teamcoaching De basis van mijn coaching is het coachingscontract. We starten dan ook met de volgende vragen: Wat wil je bereiken, leren of verder ontwikkelen? Wat wordt daarin jouw/julie aandeel, wat wordt mijn aandeel? Vervolgens...

Leerlijnenmodel aan de basis van onderwijsontwikkeling

  Hieronder presenteer ik een ‘leerlijnenmodel’[1] (zie schema hieronder), dat praktische handvatten biedt voor het formuleren van je visie op onderwijs. Tevens helpt het je bij het vertalen van de visie in een onderwijsconcept en bij Plan van Aanpak voor...