Trots, een bron van energie

op oktober 28th, door Louis in Louis' Blog. No Comments

Leave This Blank:Leave This Blank Too:Do Not Change This:

Your email:

 

 

Voor leidinggevende in het onderwijs is een kernvraag: ‘hoe zorg ik ervoor dat mensen zich van binnenuit betrokken blijven voelen?’ ‘Trots’ zou wel eens een van de sleutels zou kunnen zijn. Trots is immers energie van binnenuit om iets moois wat je in de buitenwereld tot stand brengt. Is het niet prachtig, een docent die glimmend van trots vertelt wat hij met zijn leerlingen heeft bereikt?

 

Een ervaring

Het is een prachtige, zonnige herfstdag. Alles in mij verlangt naar een rondje Berg en Dal op de racefiets. Aldus geschiedt. Op de terugweg over de Waaldijk met nog 7 km te gaan krijg ik een wielrenner in mijn wiel. De zon achter ons, zijn schaduw naast mij. Bij Gendt voer ik het tempo op van 30 naar 32. Schaduw volgt mij in hetzelfde … Read More »


Leidinggeven aan teamontwikkeling

op oktober 22nd, door Louis in teamontwikkeling. No Comments

 

Leiderschap is – juist op momenten van de waarheid – mensen helpen oude patronen los te laten om ruimte te maken voor het nieuwe dat geboren wil worden.

Vooraf:

Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten, talenten inzet.

Als die inzet in het team ook wordt gezien en gewaardeerd zullen mensen zich willen binden aan wat er buiten hen te doen is;  verbeteren van het mentoraat, samenhang brengen tussen de inhoud van de vakken, leerlingen meer op maat bedienen enz.

Als mensen hun unieke bijdrage niet kunnen leveren haken ze op den duur af en dat leidt tot problemen in de onderstroom[1].

De onderstroom een bron is van gedoe waardoor het in je team niet loopt: belemmerende overtuigingen, reageren vanuit oordelen en hardnekkige opvattingen, spelletjes spelen, ja zeggen neen doen enz.
De onderstroom is ook een … Read More »


Strategieën en interventies, monitoren, borgen, leidinggeven aan professionals

Dit schema sluit aan bij de volgende artikelen, elders op deze site:

‘Over leidinggeven aan ontwikkeling’ (onder ‘leidinggeven vanuit de toekomst)
‘Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling (onder ‘passende organisatie’)
Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school (onder ‘passende organisatie’)
Naar een onderstroom die mééwerkt (onder ‘leidinggeven vanuit de toekomst’)

Het invullen van dit schema is een vingeroefening om je te helpen systematisch en integraal te werken aan veranderingen in de onderwijs en/of organisatie.

 

Verschijningsvorm

Waar staan we nu & wat is onze veranderopdracht?

Waar staan we over 3 of 4 jaar?

Wat is onze veranderaanpak?

Interventies, monitoren, borgen gedurende het proces van veranderen

Wat heb ikzelf te doen als leidinggevende?

Buiten

Visie MissieWat drijft ons? / Wij zijn van betekenis

Onderwijsconcept

Onderwijsorganisatie

Organisatie (Structuur, PZ, huisvesting, financiën, …)

Coördinatiemechanismen

Regels en afspraken

Werkterrein

Cultuur

Groepsdynamische processen

Leiderschap

Gedrag, ontmoeting

‘Thema’s’ die spelen

Werkterrein

Binnen

Oordelen, opvattingen, overtuigingen

Vaardigheden, kwaliteiten, talenten

Normen

Waarden

Oud zeer

Kwaliteiten, talenten

DrijfverenWat drijft mij? / Ik ben van betekenis

En verder: ……

 


On line coaching

op oktober 14th, door Louis in on line coaching. No Comments

 

Periodieke uitwisseling tussen de coach en de gecoachte kan – deels – uitstekend plaats via via E-mail en andere media. Bijvoorbeeld: voor het delen van ervaringen, vragen om feedback of input voor  andere zienswijzen, tips, of suggesties, uitwisselen van informatie, artikelen, formats e.d.

Ook de TIFF-test kan digitaal worden afgenomen. (zie onder Coaching: ‘TIFF-test’ op deze website)

Bij coaching on line is er altijd een mix tussen

de fysieke ontmoeting van het coachingsgesprek en
uitwisseling via e-mail of ander media

 

Enkele voordelen:

een reductie in reistijd
meer contactmogelijkheden tegen geringere kosten
mogelijkheid een beroep te doen op de coach onafhankelijk van afspraken en agenda

 


Coaching

op oktober 14th, door Louis in coaching, Coaching. 1 Comment

Ik geef

individuele coaching
teamcoaching

De basis van mijn coaching is het coachingscontract.

We starten dan ook met de volgende vragen:

Wat wil je bereiken, leren of verder ontwikkelen?
Wat wordt daarin jouw/julie aandeel, wat wordt mijn aandeel?

 

Vervolgens beslissen we wat een goede aanpak is voor de coaching.

Enkele criteria: niet vrijblijvend, grensverleggend, doelgericht, de coachee (te coachen persoon of team) houdt uiteindelijk de regie over de eigen ontwikkeling.

Ik ben gecertificeerd Functional Fluancy-coach. In overleg kan ik de TIFF-test afnemen. Die test geeft je een goed inzicht en de effectiviteit van leiderschap. (zie TIFF-test op deze website)

Gedurende het coachingstraject kan het coachingscontract worden aanscherpt.

Sterker, dat is meestal het geval.

 

Ik ga in principe uit van 6 coachingsgesprekken. In overleg kan het traject worden verlengd.

 

Indien de leidinggevende de opdrachtgever is voor de coaching dan sluiten we een driehoekscontract.

leidinggevende – coachee
coach –  leidinggevende
coachee – coach

 

 

 

 

 

 

 


Over leidinggeven aan ontwikkeling

op oktober 14th, door Louis in leidingeven vanuit de toekomst. No Comments

Inleiding

Een aantal jaren geleden coachte ik docenten in activerende didactiek. Zo ook Johan, docent economie. Achter in de klas observeerde ik de interactie tussen Johan en zijn klas en de interventies die hij deed om het actief leren van de leerlingen te stimuleren. In het gesprek na de les gingen we na wat werkte en waar nog kansen lagen. Na elk gesprek ging Johan met nieuwe voornemens naar de volgende les.

Succesvol was Johan als hij – juist in lastige situaties – de weg vond naar zijn eigen voornemens, naar zijn kwaliteiten, zijn enthousiasme, zijn lef om te experimenteren. Dan ontwikkelde hij zich als een speer.

 

Reactieve patronen

Echter, het gebeurde nogal eens dat Johan, met al zijn goede voornemens, werd overvallen door bepaald gedrag van de leerlingen waardoor hij al die voornemens weer vergat. Zo was Johan erg gevoelig voor meisjes … Read More »


Leerlijnenmodel aan de basis van onderwijsontwikkeling

 

Hieronder presenteer ik een ‘leerlijnenmodel’[1] (zie schema hieronder), dat praktische handvatten biedt voor het formuleren van je visie op onderwijs. Tevens helpt het je bij het vertalen van de visie in een onderwijsconcept en bij Plan van Aanpak voor curriculumontwikkeling.

 

Vijf leerlijnen

We onderscheiden vijf leerlijnen, elk met het hun eigen leerdynamiek, leerritme of motor van het leren. In elk van de leerlijnen draait het dan ook om andere manieren om te leren. Op de ene leerlijn leren leerlingen via ontdekken, bij de andere staat reflecteren op ervaring centraal,  op een volgende leerlijn oefenen ze vaardigheden, in een andere leerlijn richten zij zich op het verbinden van kennis en vaardigheid met oplossen van een concreet probleem.

Iedere leerlijn draait om een andere leerdynamiek en elke leerlijn vraagt dus om andere didactische settings. In de theoretische leerlijn heeft de docent een meer actieve en … Read More »


Energie, weg van de minste weerstand, publicatie

op oktober 2nd, door Louis in leidingeven vanuit de toekomst. No Comments

Klik op de link om de publicatie te bezien > Leidinggeven vanuit energie
LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...