Ontwikkelingsgericht onderwijs neemt als uitgangspunt dat de leerling uiteindelijk eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. Docenten en begeleiders spelen daarbij een cruciale, op ontwikkeling, eigenaarschap en verantwoordelijkheid gerichte rol. Steeds meer scholen bewegen in die richting en gaan uit van een ontwikkelingsgerichte genetische code van organiseren. Dat brengt ook een transformatie van het leiderschap met zich mee.

 

werkbijeenkomsten ontwikkelingsgericht leiderchap

Bij de werkbijeenkomsten ontwikkelingsgericht leiderchap beweeg ik mee met leidinggevenden en teams en met de vragen die deze transformatie met zich oproept.

Vragen als: wat is ons gezamenlijk perspectief, wat hebben we los te laten, hoe te bewegen naar de toekomst, hoe leerlingen, ouders, docenten te betrekken, hoe zó leiding te geven dat anderen verwantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage, hoe leiding te geven in gebeurtenissen, hoe om te gaan met klachten, vragen en problemen die ‘omhoog’ worden gedelegeerd, hoe maken we van problemen ontwikkelingsvragen, et cetera.

 

Inhoud, vorm, duur en werkwijze

Inhoud, vorm, duur en werkwijze stellen we in onderling overleg vast.

Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor (een mix van) critical friend gesprekken bij een MT-overleg, adviesgesprek(ken), heidag(en), begleide intervisie, coaching, training, kompasgesprek, et cetera.

……….

 

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.