[subscribe2]

Ongeveer 75% van de vernieuwingen in het onderwijs mislukt. Onderzoek bevestigt dat cijfer keer op keer. Wat een energieverspilling.

Kiezen voor succes

Waarom niet kiezen voor een veranderaanpak met 100 % succes? Ik noem die aanpak ‘Flowering’.  Flowering is groeien en bloeien van binnenuit. Iets wil zich laten zien, wil tot ontwikkeling komen.

Maarten van Roosendaal bezingt die levenskracht prachtig in zijn lied ‘Mooi’

Ach zie de lammeren nou toch lurken
aan hun pas geschoren moeders
zo mooi,
het is om te janken zo mooi

Ontwikkelen van binnenuit.

Ook in mensen zit die levenskracht. Mensen willen woekeren met hun talenten en kwaliteiten, willen van betekenis zijn voor anderen.

Die kracht hoor je in de ideeën en de verlangens van mensen en zie je als zij bijdragen aan die van anderen.

Flowering dus; nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken door aan te sluiten bij wat leerlingen of docenten werkelijk willen. Groei is energie van binnenuit. Die hoef je niet te forceren of te plannen, alleen maar te faciliteren. Flowering heeft geen ander doel dan te floweren.

Voorbeelden?

Een leerling wil enkele weken meelopen met een politicus. Enkele leerlingen willen met hun docent een toneelstuk schrijven én opvoeren. In een school zijn de pauzes voor optredens van leerlingen. In een andere school kunnen leerlingen en docenten en ouders zich inschrijven voor workshops over de hobby’s van leerlingen, docenten en ouders. Allemaal antwoorden op de vraag: ‘waar krijg ik nou echt energie van?’ En vervolgens dat ook doen.

Eigentijds

Flowering is niet alleen succesvol, passievol en energierijk, het past ook naadloos bij de toekomst die zich aandient en waar persoonlijke talenten, kwaliteiten, creativiteit en initiatief dé kritische succesfactoren zijn. Flowering is een eigentijdse manier om de toekomst vorm te geven. Iets ondernemen waar je interesse, je energie naar uitgaat en kijken wat het jou en anderen oplevert.  Desnoods een teleurstelling. Daar leer je weer van. 100% succes gegarandeerd!

Van buiten leren, van binnen ontwikkelen

In het onderwijs wordt een flink deel van het programma van buitenaf opgelegd. Daar is niets mis mee. Je moet weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar een persoon ontwikkelt zich uiteindelijk van binnenuit. Zou het niet mooi zijn als – naast het curriculum, dat van buiten wordt vastgesteld – er zeg 20% á 30 % ruimte is voor ontwikkeling van binnenuit: flowering dus!