‘Lastig’ is een vermijdings-excuus!

Vaak noemen mensen een situatie lastig, terwijl de oplossing heel eenvoudig is. Stop met vermijden wat je lastig vindt.

Neem de volgende situatie.

We staan op een campingplaats tussen twee heggetjes. De buren aan de ene kant hebben luidruchtig opvoedingsproblemen met hun kinderen. Aan de andere kant staat, vanaf vier uur ’s middags, muziek aan die ik niet wil horen.

Bij het opvoedingslawaai denk ik: aanvaarden of vertrekken.
Bij de muziekliefhebbers denk ik: ‘stop met je te ergeren Louis: zeg er wat van!’

Ik voel daarbij echter enig innerlijk verzet en plaatsvervangende gêne. Ik zou het zelf heel vervelend vinden om te worden aangesproken op evident grensoverschrijdend of onbehoorlijk gedrag. Daarom vind ik het lastig anderen daarop aan te spreken!

Door de situatie ‘lastig’ te noemen maak ik het voor mijzelf verleidelijk om dat aanspreken van de buurman uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld door te oordelen over de buurman, door te gaan zitten mokken, door net te doen of er niks aan de hand is of door de campingbaas te vragen om op te treden. Er zijn vast geluidsregels op deze camping.

Mijmerend realiseer ik mij dat dat vaak gebeurt in organisaties: klagen, mokken, omhoog delegeren van problemen en lastige situaties bestrijden met regels en procedures. Ik weet dat dat leidt tot een onderstroom van ongenoegen in de organisatie. Bij workshops en werkbijeenkomsten over ‘leidinggeven in de onderstroom’ houd ik de deelnemers dan altijd voor om in gebeurtenissen die je lastig vindt juist te doen wat je neigt te vermijden

Ik zucht een keer diep, ga naar de buurman en vraag hem om de muziek uit te zetten. ‘Of course’ antwoordt hij vriendelijk en voegt daad bij woord. De stilte is oorverdovend. In die stilte bedenk ik hoe bevrijdend het is om naar de pijn toe te gaan in plaats van die te mijden!

Tevreden duik ik weer in mijn boek. Het geluid van de buren aan de andere kant geef ik mee met de wind die waait naar de andere kant van het meer.

…….
Meer lezen?
In mei 2019 verscheen mijn boek: De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling. Over leiderschap in tijden van transformatie.

Direct bestellen?
Klik hier…

Lastig