Over intervisie

Intervisie: een krachtige manier van collegiaal leren.

Intervisie biedt een veilige omgeving om samen met collega’s de eigen beroepspraktijk systematisch te onderzoeken.

 

Doel van intervisie

Het doel van intervisie is professionaliseren door reflectie op eigen handelen. Opbrengst is verbreding en verdieping van de professionele mogelijkheden van de deelnemers. Mijn ervaring is dat intervisie tevens bijdraagt aan onderling begrip en verbetering van de onderlinge samenwerking..

 

Bijvangst van intervisie

Intervisie reikt ontwikkelpunten aan voor sectie(s), afdeling(en) en de onderwijsorganisatie. Zo kan intervisie er ook aan bijdragen dat de school groeit als lerende organisatie, dat het werkklimaat verbetert en de kwaliteit van het onderwijs verder wordt versterkt.

 

Werkwijze

In de intervisie brengen de deelnemers eigen vragen en casussen in.

Samen zoek je naar nieuwe perspectieven voor de eigen praktijken. Je groeit als professional en als team.

 

Duur van een intervisiebijeenkomst

2 á 2 ½ uur

 

Trainer / intervisor

Louis Steeman kijk hier

 

Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, coach en procesbegeleider in onderwijsorganisaties.

Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is erop gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school.

Hij heeft ruime ervaring met systemisch werk en begeleide intervisie. Hij publiceert regelmatig over (ontwikkelingsgericht) leiderschap en onderwijs- en organisatieontwikkelingen.

In mei 2019 verscheen zijn boek: De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling. Over leiderschap in tijden van transformatie.

……….

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.