Intervisie

Intervisie is een krachtige manier van collegiaal leren.
Intervisie biedt een veilige omgeving om samen met collega’s de eigen beroepspraktijk systematisch te onderzoeken. Intervisie heeft als doel verbreding en verdieping van de professionele mogelijkheden van de deelnemers aan de intervisie.
Samen zoek je naar nieuwe perspectieven voor de eigen praktijken. Je groeit als professional en als team.

Interne intervisoren

Interne intervisoren bieden een veilige en professionele context waarin collega’s samen hun eigen praktijken kunnen onderzoeken.

Opleidingstraject interne intervisoren

In het opleidingstraject bekwamen de intervisoren zich in het verzorgen van begeleide intervisie voor collega’s.
In de opleiding is tevens aandacht voor bijvangst van intervisie:
Intervisie reikt ontwikkelpunten aan voor sectie(s), afdeling(en) en de onderwijsorganisatie. Zo kan intervisie er tevens aan bijdragen dat de school groeit als lerende organisatie, dat het werkklimaat verbetert en de kwaliteit van het onderwijs verder wordt versterkt.

Opzet en werkwijze

Jaar 1

Vijf werkbijeenkomsten voor intervisoren van één dagdeel.
Tussen de bijeenkomsten gaan deelnemers bij elkaar op lesbezoek.
Deelnemers verzorgen minimaal éénmaal begeleide intervisie met een eigen intervisiegroepje.

Jaar 2

Drie supervisiebijeenkomsten voor de groep van intervisoren
In het tweede jaar gaan de intervisoren aan de slag met eigen intervisiegroep(jes).

Tijdens de bijeenkomsten wisselen we oefeningen af met reflectie en kleine blokjes theorie

Deelnemers ontvangen een hand-out, ontleend aan het boek: De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling (Louis Steeman 2019)

Opleider: Louis Steeman

Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, adviseur en procesbegeleider in onderwijsorganisaties.

Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is er specifiek op gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school.

Hij heeft ruime ervaring met systemisch werk en begeleide intervisie. Hij publiceert regelmatig over (ontwikkelingsgericht) leiderschap en onderwijs- en organisatieontwikkelingen.

In mei 2019 verscheen zijn boek: De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling. Over leiderschap in tijden van transformatie.

…………

 

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.