Leidinggeven vanuit de essentie

Onderwijs beweegt naar meer ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dat vraagt om vrije ruimte voor leerlingen en docenten om samen het onderwijs vorm te geven. Vertrouwde oplossingen werken niet of zelfs averechts en gaan vaak samen met morele dilemma’s. Om succesvol te zijn zal de onderwijsorganisatie en het leiderschap op congruente wijze, dus ontwikkelingsgericht, mee moeten bewegen. Kernwoorden zijn: verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerken en betrokkenheid van binnenuit.

………….

Leidinggeven vanuit de essentie

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

 

Het traject

Wegens succes worden deze drie systemische (opstellingen)middagen in het schooljaar 2021-2022 opnieuw aangeboden.

Gedurende drie vrijdagmiddagen zoeken we samen met de deelnemers naar nieuwe perspectieven en inzichten met als centrale vragen:

1. Hoe kun je gezonde krachten mobiliseren in mensen, groepen/teams en in de organisatie?
2. Hoe kun je je daarbij laten leiden door wat de essentie is van het onderwijs op jouw school?

We werken met vragen, problemen en dilemma’s die je als deelnemer zelf inbrengt. Iedere bijeenkomst worden een of meerdere vragen vanuit het systemische perspectief en middels opstellingen onderzocht.

Rijke leeromgeving

Naast opstellingen praktiseren we verschillende werkvormen om het leren te verrijken: intervisie, dialoog, korte theoretische uitstapjes, praktische oefeningen. Dat doen we in een drieslag:
1. Bewust worden van patronen en verstrikkingen in de onderstroom van de organisatie en in de mensen en teams met wie je samenwerkt.
2. Bewust worden van eigen aandeel daarin en hoe je daarvan te bevrijden.
3. Nieuwe handelingsperspectieven ontwikkelen.

Wat levert het je op?

1. Je krijgt handreikingen hoe – ontwikkelingsgericht – leiding te geven vanuit de essentie.
2. Je krijgt meer inzicht hoe mensen, groepen en teams steeds terugkerende vragen, problemen en dilemma’s in stand houden. Ook word je je meer bewust van je eigen aandeel daarin.
3. Je krijgt praktische handvatten hoe systemisch te interveniëren en gezonde krachten te mobiliseren in mensen., groepen/teams en het organisatiesysteem.
4. Je vindt wegen hoe op gezonde manier om te gaan met morele en andere dilemma’s.

Doelgroep

Ieder die als leidinggevende bij wil dragen aan bewegen naar de essentie van ontwikkelings-gericht onderwijs.

Aantal deelnemers

Maximaal 12
Bij meer dan 6 deelnemers zijn 2 trainers aanwezig

Trainers

Louis Steeman en bij grotere groepen Wendy Zonneveld

Locatie

Samaya
Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven
(provincie Utrecht)

Data

Vrijdag 19 november 2021
Vrijdag 10 december 2021
Vrijdag 28 januari 2022

Kosten

voor drie bijeenkomsten
3 x € 250 = € 750,-

Meer informatie…

Wil je meer informatie? stuur een mailtje naar: info@louissteeman.nl of w.zonneveld@awarecoaching.nl

Aanmelden

Meld je aan m.b.v. het formulier hieronder of naar:

Wendy Zonneveld
Apollo 38
3769 TD Soesterberg

Je ontvangt een E-mail ter bevestiging.

 Algemeen

  • Dat wat tijdens de opstellingsbijeenkomsten wordt besproken, is vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met niet-deelnemers/externen tenzij dit op verzoek van de deelnemers relevant wordt geacht.
  • Ik wijs u graag op de Ethische Code voor Beroepscoaches waaraan wij ons gehouden voelen, zoals die is opgesteld door de Nobco. U kunt hem vinden op nobco.nl.
  • In het kader van de Algemene Wet Privacy houden wij ons aan het privacyreglement van Aware Coaching & Advies. Dit reglement is op te vragen bij Aware Coaching & Advies.
  • Er zal helaas geen restitutie plaatsvinden van de kosten van deelname aan Leidinggeven vanuit de essentie, ook niet bij verhindering.
  • Facturen worden binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan.

—————————-

Met deze inschrijving verplicht ik mij tot het voldoen van de factuur die voor aanvang wordt verzonden naar bovenstaand factuuradres en ga ik akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Ja, ik meld me aan...

10 + 13 =