louissteeman LvE 2023

Leidinggeven vanuit de essenti

Leidinggeven vanuit de essentie

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

 
Schrijf nu in voor 2024:

– 10 september
– 8 oktober
– 12 november
– 10 december

 

Waarom deze opleiding?

De opleiding Leidinggeven vanuit de Essentie is een vervolg op de tweedaagse opleiding ‘Leidinggeven in de onderstroom’.

De tweedaagse Leidinggeven in de Onderstroom gaf inzicht in zowel mee – als in tegenwerkende krachten in de onderstroom.Ook werd je je meer bewust dat je zelf deel uitmaakt van de onderstroom.De vervolgvraag in deze vierdaagse is: hoe – als leidinggevende – bij te dragen aan gezonde, ontwikkelingsgerichte krachten in de onderstroom.
We halen in deze vierdaagse inspiratie en nieuwe perspectieven op uit ‘Essentie’.

Ontwikkeling komt van binnenuit

Essentie van ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkkeling en bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.
In een passende, dienende ordening.
Succesvol leiderschap draagt, op congruente wijze, bij aan de ontwikkeling van mens, team en de school als gemeenschap.
In deze vierdaagse krijg je concrete handreikingen hoe vanuit deze essentie leiding te geven en verantwoordelijkheid te nemen op een wijze
– dat leerlingen, docenten en teams zich ontwikkelen
– dat ook zij verantwoordelijkheid nemen
– en dat samenwerking leidt tot gemeenschapsvorming

Inhoud

Gedurende de 4 opleidingsdagen zoeken we samen met de deelnemers naar inzichten en nieuwe handelingsperspectieven.
Daarbij laten we ons leiden door de volgende centrale vragen

1. Hoe kun je  ontwikkelingsgerichte krachten mobiliseren in mensen, groepen/teams en in de organisatie?
2. Hoe kun je je daarbij laten leiden door wat de essentie is van het onderwijs op jouw school?
3. Hoe daarin je leiderschap te versterken.

Werkwijze

Deelnemers kiezen een ontwikkeling op eigen school waar zij zelf (mede) leiding aan geven.
We werken met vragen, problemen en dilemma’s die het ontwikkelingstraject op eigen school bij de deelnemers oproepen.
In de bijeenkomsten onderzoeken we deze vragen onder meer vanuit het systemische perspectief en middels opstellingen
Naast opstellingen praktiseren we verschillende werkvormen om het leren te verrijken: intervisie, dialoog, korte theoretische uitstapjes, praktische oefeningen.
Dat doen we in een drieslag:
Bevrijden van patronen en verstrikkingen in de onderstroom
Anderen daarbij te ondersteunen
Ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap en ontwikkeling van teamleiderschap.

Resultaat

1. Je krijgt handreikingen hoe – ontwikkelgericht – leiding te geven vanuit de essentie.
2. Je krijgt meer inzicht hoe mensen, groepen en teams steeds terugkerende vragen, problemen en dilemma’s in stand houden.
3. Je krijgt praktische handvatten hoe systemisch te interveniëren en gezonde krachten te mobiliseren in mensen, groepen/teams en het organisatiesysteem.
4. Je vindt wegen hoe op gezonde manier om te gaan met morele en andere dilemma’s.

Voor wie?

Voor leidinggevende die bij wil dragen aan bewegen vanuit de essentie van ontwikkelingsgericht onderwijs.
Leidinggevenden die eerder de 2-daagse opleiding ‘Leidinggeven in de onderstroom’ hebben gevolgd zijn direct toelaatbaar. Heb je niet deelgenomen aan de 2-daagse, dan volgt er eerst een intake waarin we samen bezien in hoeverre je kunt aansluiten bij het programma.

Wanneer?

– 10 september
-8 oktober
– 12 november
– 10 december

 

Meer weten, of direct aanmelden?

Ga naar de website van NSO-CNA.