Leidinggeven vanuit de essentie, een verdieping vanuit systemisch perspectief

Leidinggeven vanuit de essentie

Onderwijs beweegt naar meer ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dat vraagt om vrije ruimte voor leerlingen en docenten om samen het onderwijs vorm te geven. Vertrouwde oplossingen werken niet of zelfs averechts en gaan vaak samen met morele dilemma’s. Om succesvol te zijn zal de onderwijsorganisatie en het leiderschap op congruente wijze, dus ontwikkelingsgericht, mee mogen bewegen. Kernwoorden zijn: verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerken en betrokkenheid van binnenuit.

Leidinggeven vanuit de essentie

Het traject

Gedurende drie vrijdagmiddagen zoeken we samen met de deelnemers naar nieuwe perspectieven en inzichten met als centrale vragen:
1. Hoe kun je gezonde krachten mobiliseren in mensen, groepen/teams en in de organisatie?
2. Hoe kun je je daarbij laten leiden door wat de essentie is van het onderwijs op jouw school?
We werken met vragen, problemen en dilemma’s die je als deelnemer zelf inbrengt. Iedere bijeenkomst worden een of meerdere vragen vanuit het systemische perspectief en middels opstellingen onderzocht.

Rijke leeromgeving

Naast opstellingen praktiseren we verschillende werkvormen om het leren te verrijken: intervisie, dialoog, korte theoretische uitstapjes, praktische oefeningen.
Dat doen we in een drieslag:
1. Bewust worden van patronen en verstrikkingen in de onderstroom van de organisatie en in de mensen en teams met wie je samenwerkt.
2. Bewust worden van eigen aandeel daarin en hoe je daarvan te bevrijden.
3. Nieuwe handelingsperspectieven ontwikkelen.

Wat levert het je op?

1. Je krijgt handreikingen hoe – ontwikkelingsgericht – leiding te geven vanuit de essentie.
2. Je krijgt meer inzicht hoe mensen, groepen en teams steeds terugkerende vragen, problemen en dilemma’s in stand houden. Ook word je je meer bewust van je eigen aandeel daarin.
3. Je krijgt praktische handvatten hoe systemisch te interveniëren en gezonde krachten te mobiliseren in mensen., groepen/teams en het organisatiesysteem.
4. Je vindt wegen hoe op gezonde manier om te gaan met morele en andere dilemma’s.

Doelgroep

Ieder die als leidinggevende bij wil dragen aan bewegen naar de essentie van ontwikkelings-gericht onderwijs.

Aantal deelnemers

Maximaal 12
Bij meer dan 6 deelnemers zijn 2 trainers aanwezig

Trainers

Louis Steeman en bij grotere groepen Wendy Zonneveld

Locatie

Postiljon Hotel Utrecht Bunnik
(de ruimtes voldoen aan de richtlijnen van het RIVM)

Data

Vr 6 november 2020 van 13.30 – 16.30 uur
Vr 27 november 2020 van 13.30 – 16.30 uur
Vr 8 januari 2021 van 13.30 – 16.30 uur

Kosten

voor drie bijeenkomsten
3 x € 200 = € 600,-

Meer informatie…

Wil je meer informatie? stuur een mailtje naar: info@louissteeman.nl of w.zonneveld@awarecoaching.nl

Aanmelden

Meld je aan m.b.v. het formulier hieronder.
Je ontvangt een E-mail ter bevestiging.
……….

Ja, ik meld me aan...

7 + 2 =