onderwijsontwikkeling \ onderwijsconcepten


Strategieën en interventies, monitoren, borgen, leidinggeven aan professionals

Dit schema sluit aan bij de volgende artikelen, elders op deze site:

‘Over leidinggeven aan ontwikkeling’ (onder ‘leidinggeven vanuit de toekomst)
‘Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling (onder ‘passende organisatie’)
Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school (onder ‘passende organisatie’)
Naar een onderstroom die mééwerkt (onder ‘leidinggeven vanuit de toekomst’)

Het invullen van dit schema is een vingeroefening om je te helpen systematisch en integraal te werken aan veranderingen in de onderwijs en/of organisatie.

 

Verschijningsvorm

Waar staan we nu & wat is onze veranderopdracht?

Waar staan we over 3 of 4 jaar?

Wat is onze veranderaanpak?

Interventies, monitoren, borgen gedurende het proces van veranderen

Wat heb ikzelf te doen als leidinggevende?

Buiten

Visie MissieWat drijft ons? / Wij zijn van betekenis

Onderwijsconcept

Onderwijsorganisatie

Organisatie (Structuur, PZ, huisvesting, financiën, …)

Coördinatiemechanismen

Regels en afspraken

Werkterrein

Cultuur

Groepsdynamische processen

Leiderschap

Gedrag, ontmoeting

‘Thema’s’ die spelen

Werkterrein

Binnen

Oordelen, opvattingen, overtuigingen

Vaardigheden, kwaliteiten, talenten

Normen

Waarden

Oud zeer

Kwaliteiten, talenten

DrijfverenWat drijft mij? / Ik ben van betekenis

En verder: ……

 


Leerlijnenmodel aan de basis van onderwijsontwikkeling

 

Hieronder presenteer ik een ‘leerlijnenmodel’[1] (zie schema hieronder), dat praktische handvatten biedt voor het formuleren van je visie op onderwijs. Tevens helpt het je bij het vertalen van de visie in een onderwijsconcept en bij Plan van Aanpak voor curriculumontwikkeling.

 

Vijf leerlijnen

We onderscheiden vijf leerlijnen, elk met het hun eigen leerdynamiek, leerritme of motor van het leren. In elk van de leerlijnen draait het dan ook om andere manieren om te leren. Op de ene leerlijn leren leerlingen via ontdekken, bij de andere staat reflecteren op ervaring centraal,  op een volgende leerlijn oefenen ze vaardigheden, in een andere leerlijn richten zij zich op het verbinden van kennis en vaardigheid met oplossen van een concreet probleem.

Iedere leerlijn draait om een andere leerdynamiek en elke leerlijn vraagt dus om andere didactische settings. In de theoretische leerlijn heeft de docent een meer actieve en … Read More »
LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...