E-5 model voor leren als professional(s)

Het E5-model is een nuttig instrument voor leidinggevenden en voor teams die willen leren en ontwikkelen[1]. Het E5 model omvat 5 elementaire stappen van professioneel leren. Ik beschrijf hieronder de vijf stappen vanuit drie invalshoeken: Wat kenmerkt de leerstap?...

Leiderschap in het onderwijs

Leiderschap is een vorm van levenskunst Vragen nodigen uit, antwoorden doen de deur dicht. Loslaten is ruimte creëren Stilstaan geeft je energie om te versnellen Creativiteit start met niet-weten. Wees op je hoede voor experts; zij leven vanuit oude antwoorden. Vrije...

Drama-driehoek, winnaar-driehoek en co-creatie

Hand-out met praktische handreikingen hoe te werken aan wederzijdse betrokkenheid in samenwerkingsrelaties.   Drama-driehoek Samenwerking is bedoeld om samen iets tot stand te brengen dat betekenis heeft en waar mensen plezier aan beleven. Immers het geeft...

Leidinggeven aan teamontwikkeling

Leiderschap is – juist op momenten van de waarheid – mensen helpen oude patronen los te laten om ruimte te maken voor het nieuwe dat geboren wil worden.   Vooraf: Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten,...

Leerlijnenmodel aan de basis van onderwijsontwikkeling

  Hieronder presenteer ik een ‘leerlijnenmodel’[1] (zie schema hieronder), dat praktische handvatten biedt voor het formuleren van je visie op onderwijs. Tevens helpt het je bij het vertalen van de visie in een onderwijsconcept en bij Plan van Aanpak voor...

Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school

Toelichting In een Streefbeeld formuleert de schoolleiding – bij voorkeur met betrokkenheid van het hele team en andere stakeholders –een samenhangend beeld van de school over vier jaar. Het Streefbeeld beschrijft een gemeenschappelijk perspectief. Bouwstenen van het...