Naar een onderstroom die mééwerkt

Naar een onderstroom die mééwerkt Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten en talenten inzet. Als die inzet ook wordt gezien en gewaardeerd gaan mensen als een speer. Als mensen die bijdrage niet kunnen leveren...

Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling

Vijf verschijningsvormen In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school) De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling. De kenmerken 1 t/m 4...