passende organisatie


Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school, van klacht en probleem naar Streefbeeld

op september 30th, door Louis in Om te delen, passende organisatie. No Comments

Toelichting

In een Streefbeeld formuleert de schoolleiding – bij voorkeur met betrokkenheid van het hele team en andere stakeholders –een samenhangend beeld van de school over vier jaar. Het Streefbeeld beschrijft een gemeenschappelijk perspectief. Bouwstenen van het Streefbeeld zijn – naast de visie/missie: kenmerken van het onderwijs (onderwijsconcept) onderwijsaanbod, de onderwijsorganisatie, de organisatiestructuur. Ook bevat het Streefbeeld uitspraken over de kernwaarden en cultuur van de school (hoe gaan we met elkaar om?, wat zijn de do’s en don’ts?) de besluitvormingsprocessen, de rol van de leiding[1].

Het Streefbeeld geeft tevens een antwoord op de vraag hoe de school(leiding) aan de slag gaat met hardnekkige of structurele vraagstukken waar de school mee worstelt.

 

Toepassing

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Streefbeeld te formuleren, bijvoorbeeld:

De school wil haar beleid op langere termijn herijken.
Er zijn structurele problemen of niet opgeloste steeds … Read More »


Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling

op augustus 21st, door Louis in passende organisatie. No Comments

Vijf verschijningsvormen

In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school)

De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling.

De kenmerken 1 t/m 4 beschrijven de organisatorische kant van scholen en schoolontwikkeling[1].

De kenmerken 5 t/m 8 beschrijven de onderstroom in de organisatie.

Een school bevindt zich in een stabiele fase als de kenmerken 1 t/m 7 in één lijn liggen.

Het 8e kenmerk – thema’s die spelen –  bepaalt de dynamiek in de organisatie.

 

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling kan gedurende een aantal jaren plaatsvinden binnen één verschijningsvorm.

Door externe of interne factoren kan er zoveel discongruentie ontstaan tussen de 8 kenmerken van een verschijningsvorm dat de school zich wil of moet ontwikkelen naar een volgend verschijningsvorm. Een C-school bijvoorbeeld ontwikkelt zich naar en D-school.

 

Toepassing:

Analyse: waar staan we nu? (verschijningsvorm)
Analyse: wat zijn de belangrijkste bronnen van problemen en conflicten?[2] Wat … Read More »
LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...