Naar een onderstroom die mééwerkt

Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten en talenten inzet. Als die inzet ook wordt gezien en gewaardeerd gaan mensen als een speer.

Als mensen die bijdrage niet kunnen leveren haken ze op den duur af of gaan lopen klooien. Met zichzelf en met anderen

Vandaar dat:

 1. De onderstroom een bron is van gedoe waardoor het in je school niet loopt;
 2. De onderstroom ook een bron is van positieve energie van mensen;
 3. die je school laten lopen als een zonnetje.

Naar een onderstroom die mééwerkt…

Laat je leiden door de ‘wetten’ van het systeem. Dan voegen mensen hun gezonde krachten toe aan het systeem, de gemeenschap.

 1. Alles en iedereen wordt erkend’
 2. Alles en iedereen draagt eraan bij dat het systeem op weg is van oorsprong naar haar bestemming;
 3. Zorg daarbij voor een passende ordening die wordt gerespecteerd;
 4. Mensen, groepen en teams vormen een gemeenschap:
  • waarin zij zich begrenzen in hun autonomie en authenticiteit;
  • van waaruit zij zich met elkaar kunnen verbinden;
  • om iets teweeg te brengen dat betekenisvol is.

Als leidinggevende kun je daaraan bijdragen door te werken vanuit kernwaarden en leidende principes, vanuit de kwaliteiten en talenten van mensen, vanuit wijsheid en inspiratie en door aan te sluiten bij ieders opdracht in elke levensfase. 

Dat begint met het beantwoorden van de vraag: hoe wil ieder van betekenis zijn voor je leerlingen, voor de mensen die betrokken zijn bij je school, voor de samenleving.

Leidende principes

Leidende principes geven handvatten hoe kernwaarden te realiseren in dagelijkse gebeurtenissen. Bijvoorbeeld:

 1. Ieder ‘ik’ wordt gehoord en gevraagd om zijn, haar bijdrage.
 2. Zet telkens weer expliciet de stap van ‘ik’ naar ‘wij’.
 3. Storingen gaan voor; maak gedoe bespreekbaar.
 4. Elke gesprek, elk proces omvat in de kern telkens drie stappen: :Exploratie, Verdieping, Actie: 
 • Exploratie: wat is er aan de hand?, wat zijn de feiten, hoe staat iedereen erin,  enz…?
 • Essentie/Verdieping: waar draait in wezen om, wat wordt feitelijk nu van ons gevraagd, welke essentiële stap hebben wij te zetten, in het perspectief van onze ontwikkelingsrichting?
 • En nu/Actie, …. : tot welke actie besluiten wij, welke afspraken maken we, wat is ieders bijdrage, hoe benutten we ieders kwaliteiten, talenten, passies, ..?

5. Trots is energie van binnenuit om iets dat je teweeg hebt gebracht en dat van betekenis is. Bespreek dus regelmatig met mensen: ‘waar ben jij trots op, waar zijn wij trots op?’

 ……….. 

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.