Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school
Toelichting

‘De onderstroom’ in elke organisatie omvat script- en patroonmatige manieren van denken en handelen die oplossingen in de weg staan. Denk aan: het telkens weer uitstellen van belangrijke besluiten, niet echt komen tot de essentie van een probleem, elkaar niet echt aanspreken of open feedback geven, blijven hangen in een wij- zij cultuur.

Als die onderstroom niet meewerkt krijgen problemen een hardnekkig karakter: zwakke kwaliteit van het onderwijs, onderwijsresultaten die achterblijven, ontevredenheid onder leerlingen of ouders, grote werkdruk bij collega’s en de leiding, belangrijke zaken die almaar blijven liggen, jaarlijkse bezuinigingen terwijl de financiën niet duurzaam op orde komen.

Dan werken kordate actie of een ferm besluit niet. Het goede verhaal is dat die onderstroom ook gezonde elementen in zich heeft: de kwaliteiten, de talenten, passies en het verlangen van mensen om van betekenis te zijn. Zeg maar: de energie van mensen.

Programma 
1. Ochtend 09.00 – 12.30 uur

Analyse van de onderstroom in de eigen organisatie
Begrijpen hoe de onderstroom doorwerkt in hardnekkige problemen in de eigen organisatie, het onderwijs van jouw school

2. Middagdeel   13.30 – 16.00 uur

Positieve krachten in de onderstroom
Wat te doen, wat los te laten voor een gezonde ontwikkeling in de onderstroom
Verbreding eigen handelingsrepertoire

Korte break met hapje   16.00 – 16.45

3. Twilight  16.45 – 19.00 uur

Naar een integrale aanpak: verbinden van de onderstroom met de managementopgave.

  • Verbinden ‘ik’, ‘wij’,‘het’:+ wat heb ik te doen?+ wat hebben wij (Management Team bijvoorbeeld) te doen?

    + Wat hebben we in de organisatie” (‘het’) te doen?

  • Plan van Aanpak eigen school/onderwijsorganisatie.
  • Opbrengst
  • Inzicht in de onderstroom van de eigen onderwijsorganisatie.Een plan van aanpak en verbreding eigen handelingsrepertoire om te werken aan een Onderstroom die mééwerkt.
Literatuur


Implementatiekunst.  Marcel Kuhlmann en Brigitte Hoogendoorn
Organisatiedynamica. Thijs Homan
De leider als dienaar. Robert K. Greenleaf
Invloed. Robert B. Cialdini

Louis Steeman zorgt voor een hand-out korte samenvatting van de literatuur.

Datum
Wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld bij minimaal 10 inschrijvers
Duur
Eén dag > drie (3) dagdelen
Plaats
Kasteel Doornenburg in Doornenburg.
Aantal deelnemers
10 – 15.
Kosten
€ 295,- per deelnemer, incl. diner, € 250,- exclusief diner.