Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school

Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school
Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen)
Toelichting
In een Streefbeeld formuleert de leiding –bij voorkeur met betrokkenheid van het hele team – een samenhangend beeld van je school over vier of vijf jaar. Het Streefbeeld is het perspectief Bouwstenen van je Streefbeeld zijn – naast de visie/missie: kenmerken van het onderwijs (onderwijsconcept) onderwijsaanbod, de onderwijsorganisatie, de organisatiestructuur. Werken in teams bijvoorbeeld.
Daarnaast bevat het Streefbeeld uitspraken over de cultuur van de school (hoe gaan we met elkaar om?, wat zijn de do’s en don’ts) de besluitvormingsprocessen, de rol van de leiding.

Het Streefbeeld geeft tevens een antwoord op de vraag hoe de school(leiding) aan de slag gaat met hardnekkige of structurele vraagstukken waar de school mee worstelt.

Programma

Opbrengst
1. Analyse: waar staan we als school
a. Kracht van de school
b. Problemen en uitdagingen
c. Scenario’s die ons verder helpen
2. Streefbeelden (2 of 3 uitgeschreven scenario’s)
3. Hoe als leiding te werken met een Streefbeeld
4. Plan van aanpak hoe met betrokkenheid uit de school het Streefbeeld op te stellen

Literatuur
• Leidinggeven aan ontwikkelingsgericht leren (Meso Focus), Louis Steeman en Frank Weijers
• Leidinggeven aan professionals, niet doen. Mattieu Weggeman
• Structures in Fives, Mintzburg
• Leiders in cultuurverandering Jaap Boonstra
Louis Steeman zorgt voor een hand-out korte samenvatting van de literatuur.

Datum
Wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld bij minimaal 10 inschrijvers

Duur
Eén dag (3 dagdelen)

Plaats
Kasteel Doornenburg in Doornenburg

Aantal deelnemers
10 – 15. Minimaal 2 deelnemers van één school

Kosten € 295,- p.p. inclusief diner
€ 250,- exclusief diner