Referenties / interimopdrachten

Interim-opdrachten (3 dagen per week)

2011 – juli 2013:
Directeur Sardes.

Sardes is een advies- en onderzoeksbureau met als kernopdracht het bijdragen aan de verbetering van de leer- en ontwikkelkansen van kinderen. Opdracht is om samen met het team inhoud te geven aan een Streefbeeld (richting en inrichting) voor de organisatie passend bij de volgende ontwikkelfase.

2010 – 2011:
Vz. College van Bestuur van de Pontes Scholengroep en vanaf september 2010 tevens rector a.i. van het Goese Lyceum.

Aanvankelijk is de opdracht het uitwerken van de bestuurstructuur, passend bij het gekozen Raad van Toezicht-model en het formuleren van en leidinggeven aan de synergie-agenda. Later komt daar bij het leidinggeven aan een Pontes-brede bezuinigingsdoelstelling van € 850.000,- en het vervullen van de rol van rector ad interim van Het Goese Lyceum.

2009                  
Directeur Cinop,  unit Onderwijsinnovatie/organisatieontwikkeling.

Naast het leidinggeven aan 80 adviseurs en het zorg dragen voor continuïteit in de dagelijkse bedrijfsvoering is de opdracht leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsstap die de unit te zetten heeft. Kernwoorden: focus, marktgerichtheid, bedrijfsmatig gezond, ondernemerschap in een cultuur van onderlinge samenwerking.

2008 – 2009                 
Directeur sector HV sg Were Di Valkenswaard

Het team was in 2007 in een nieuw, voor het aantal leerlingen te klein, gebouw getrokken dat ontworpen en ingericht was voor nieuwe vormen van leren. Het team moest echter nog stappen zetten op het gebied van onderwijsontwikkeling om passend onderwijs te verzorgen met voldoende leerrendement in een onderwijsomgeving met leerpleinen, projectruimtes en projectlokalen. Ook in de onderwijsorganisatie moesten nog stappen worden gezet. Onopgeloste problemen hadden ook geleid tot een vertrouwensprobleem met de schoolleiding.

2007 – 2008                 
Interim bestuurlijk gedelegeerde – rector Gerrit Rietveld College Utrecht

Deze school in Utrecht N-O is in een scenario terecht gekomen van ‘omvallende scholen’ a.g.v. veranderende samenstelling leerlingenpopulatie. Autochtone ouders, leerlingen uit de eigen omgeving mijden de school. Opdracht is op korte termijn een aansprekende en voor docenten uitvoerbare ontwikkeling te realiseren in het onderwijs en met het team te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. De onderwijsorganisatie (werken in domeinteams) en de huisvesting (ingrijpende verbouwing) moeten daarmee in lijn worden gebracht.

2006 – 2007                  
Directeur Picasso Lyceum Zoetermeer

Twee teams van voorheen zelfstandige locatieteams vormen tot één team van het Picasso Lyceum op een nieuwe locatie met een vernieuwend onderwijsconcept in onderwijs-domeinen. Ontwikkelen van een bij het onderwijsconcept en Domeinstructuur passende onderwijsorganisatie en taakbeleid welke geaccordeerd worden door de MR.

2005 – 2006                  
Rector Rodenborch-College Rosmalen

Revitaliseren van de school. Versterking van de stuurkolom. Herstel van het vertrouwen in de schoolleiding. ‘Mensen weer aanspreken op hun kracht’. Financieel gezond maken van de school en tegelijk het beleidrijk vormgeven van de herziening basisvorming en de vernieuwde tweede fase. Met het team vaststellen van een aansprekende streefrichting voor onderwijs en begeleiding in een passende organisatiestructuur en aanpassing van de huisvesting. Uitzetten van een aansprekende aanpak voor de PR.

2004 – 2005                  
Locatiedirecteur Merletcollege Cuijk

Bijdragen aan de professionalisering en het sturend vermogen van de directie. Implementeren van de reeds ingezette onderwijskundige koers richting  werkplekkenstructuur. Versterking van de begeleidingsstructuur in de organisatorische context van kernteams.

2003 – 2004                  
Rector Hendrik Pierson College Zetten

Fuseren met het Over Betuwe College in Bemmel, aanscherpen van het profiel van de school, benoemen van een nieuwe rector en ‘doorpakken’ op de unitstructuur met resultaatverantwoordelijke teams. Onderdeel van deze opdracht was het uitvoeren van een evaluatie- en beoordelingstraject met de leidinggevenden van de school met als resultaat een bij hen én de nieuwe structuur passende positie.

2002 – 2003                 
Directeur Kandinsky College locatie Malderburchtstraat te Nijmegen

Versterking van het leiderschap in de organisatie, doorvoeren van een aansprekend onderwijsconcept, ontwikkelen van een organisatie in (kern)teams, realiseren van een ingrijpende verbouwing en verbetering van de PR van de school.

2000 – 2002                
Directeur lerarenopleiding van de Hs. van Rotterdam, tevens projectleider EPS (Educatief Partnerschap)

Doorvoeren van een competentiegericht opleidingsconcept, het tot stand brengen van duurzame samenwerking met scholen, het realiseren van maatwerktrajecten voor zij-instromers en het doorvoeren van een passende organisatiestructuur.

1999 – 2000                 
Directeur Lorentz College Arnhem, locatie VMBO en locatie Mavo, havo, atheneum, T-VWO

Direct leiding geven aan de directies van beide locaties, versterking van de afdelingsstructuur en een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van  het leiderschap binnen de school.

1997 – 1999                 
Rector Caland Lyceum Rotterdam

Verbetering van de resultaten en externe presentatie van de school. Een kanteling van de organisatie was nodig om de vereiste samenwerking tussen professionals mogelijk te maken. De school heeft zich ontwikkeld tot Daltonschool en was in 1999 ICT-school van het jaar.

1992 – 1997                
Directeur NDO. NDO is de nascholingsafdeling van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In die periode werden de nascholingsgelden overgeheveld naar het onderwijsveld. Opdracht was NDO te positioneren op de nascholingsmarkt met een eigen kernopdracht en met een daarvoor toegerust team van trainers en adviseurs. Tevens moesten passende onderliggende bedrijfsprocessen worden ontwikkeld en ingevoerd. De afdeling moest bedrijfseconomische zelfstandig worden.LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...