Leve de sandwichman

‘Je moet van ze houden’ Ik verzorg een plenaire bijdrage aan een studiedag voor schoolleiders over ‘leidinggeven aan verandering’. Tijdens mijn presentatie ontstaat enig rumoer op de achterste rij. Een schoolleider staat boos op en voegt mij...

Leidinggeven aan teamontwikkeling

Leiderschap is – juist op momenten van de waarheid – mensen helpen oude patronen los te laten om ruimte te maken voor het nieuwe dat geboren wil worden.   Vooraf: Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten,...

Coaching

Ik geef individuele coaching teamcoaching De basis van mijn coaching is het coachingscontract. We starten dan ook met de volgende vragen: Wat wil je bereiken, leren of verder ontwikkelen? Wat wordt daarin jouw/julie aandeel, wat wordt mijn aandeel? Vervolgens...

Een onderstroom die mééwerkt

Eéndaagse werkbijeenkomst (3 dagdelen) Inschrijving: minimaal 2 deelnemers per school Toelichting ‘De onderstroom’ in elke organisatie omvat script- en patroonmatige manieren van denken en handelen die oplossingen in de weg staan. Denk aan: het telkens weer uitstellen...