Naar een onderstroom die mééwerkt

Naar een onderstroom die mééwerkt Ik geloof dat ieder mens van betekenis wil zijn voor anderen. En daarvoor graag zijn kwaliteiten en talenten inzet. Als die inzet ook wordt gezien en gewaardeerd gaan mensen als een speer. Als mensen die bijdrage niet kunnen leveren...