Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkelingVijf verschijningsvormen

In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school)

De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling.

De kenmerken 1 t/m 4 beschrijven de organisatorische kant van scholen en schoolontwikkeling[1].

De kenmerken 5 t/m 8 beschrijven de onderstroom in de organisatie.

Een school bevindt zich in een stabiele fase als de kenmerken 1 t/m 7 in één lijn liggen.

Het 8e kenmerk – thema’s die spelen –  bepaalt de dynamiek in de organisatie.

 

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling kan gedurende een aantal jaren plaatsvinden binnen één verschijningsvorm.

Door externe of interne factoren kan er zoveel discongruentie ontstaan tussen de 8 kenmerken van een verschijningsvorm dat de school zich wil of moet ontwikkelen naar een volgend verschijningsvorm. Een C-school bijvoorbeeld ontwikkelt zich naar en D-school.

 

Toepassing:

 1. Analyse: waar staan we nu? (verschijningsvorm)
 2. Analyse: wat zijn de belangrijkste bronnen van problemen en conflicten?[2] Wat zijn binnen onze school de discongruenties?
 3. Ambitie: waar zijn wij naar op weg?[3]

Welke school willen wij zijn over 3 á 4 jaar?  (Streefbeeld formuleren).

 1. Doorontwikkelen binnen een verschijningsvorm?
 2. Of ontwikkelen naar een volgende verschijningsvorm?
 3. Besluitvorming, innovatiestrategie, Plan van Aanpak,
 4. Leiderschapsontwikkeling.
  1. Wat hebben wij als leidinggevenden te doen.
  2. Ieder persoonlijk en wij als team?

 

Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling (VO)

Kenmerken van schoolont-wikkeling

A

B

C

D

 E
1.     Visie, missie Kennisoverdracht Kennis + persoon van de leerling Leerlijn + ontwikkelingslijn Integratie leren & ontwikkelen Persoonlijke groei: leren = ontwikkelen
2.     Onderwijs “Onderwijs”- aanbod Doorgaande lijn + activiteiten voor leerlingbegeleiding (buiten de lessen) Onderwijs en ontwikkeling (leerling-begeleiding) raken elkaar Onderwijs & ontwikkelings-stimulering Cyclisch: aan de hand van leer- en ontwikkelingsvragen
3.     Organiatie-ontwikkeling
–        Structuur–        Personeel
Eén persoon aan de top.Uitvoering: individuele experts  SectiesStaf, conrectoren, Middenmanage-mentUitvoerende docenten Matrixorganisatie:vaksecties, mentoren, teams/afdelingen. Teams verantwoordelijk voor onderwijs +begeleiding.Teamleiders in de lijnorganisatie. Dynamische, fluïde organisatie.(ad hoc-cratie)

 

4.     Samenwerking en coördinatie-mechanismen Regels, afspraken Regels + procedures & hiërarchie Wederzijdse afstemmingVs. Regels & procedures Direct leiding geven + resultaatverant-woordelijke teams Rolwisseling & improvisatie
5.     Cultuur ZZP / autonome professional Politiek / sociale groepjes (eilandjes) Ontmoeten & strijd Integratie Reflectie
6.     Groeps-dynamisch Ik Ik, jij, jullie Jij en ik & onze taak Wij Wij + ik in ontwikkeling
7.     Leiderschap Persoonlijk leiderschap, gezag Management& hiërarchie Onderwijskundig leiderschap Transactioneel(1+1=3) Transformatief
8.     Thema’s die spelen
(waar is gedoe over)
Ruimte van de experts/professio-nele vrijheid Verlies aan autonomieOpgeven/inleveren MachtsstrijdWie is de baas?Orde/chaos Professionele identiteit:Collegiale teamworker vs. autonoom professional Persoonlijke identiteit: verbinden van uniciteit

 [1] Zie ook: ‘Leerlijnenmodel aan de basis van schoolontwikkeling‘ op deze site onder Om te delen / ‘onderwijsontwikkeling/onderwijsconcepten.

[2] Zie ook: ‘Voorbij de klacht, de klacht voorbij’ op deze site onder Blogs.

[3] Zie ook: ‘Een Streefbeeld ontwikkelen voor je school, van klacht en probleem naar Streefbeeld’ op deze site onder Om te delen’, ‘Passende organisatie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *LOUIS' LAATSTE BLOGBERICHTEN >

Overdenkingen, bespiegelingen en actualiteit. Van Louis Steeman.Bekijk hier Louis' Blog...

Piekeren en de kracht van een vraag (2)

Blog over de kracht van niet-weten

Zonnetje?

Ik zit in het zonnetje en vraag me af waarom X, gisteren bij een overleg, zo agressief reageerde op...

De kracht van een vraag (1)

Blog over de kracht van niet-weten

Huh?

Anouk zegt in de Metro van 4 maart over haar rol in The Voice: “ik voelde me als een...

Het conferentieoord-gevoel Blog over de kracht van niet-weten

Het conferentieoord-gevoel Bij een tweedaagse op de hei doe je met je collega’s inzichten op, maak je plannen en leer je dingen die je zó...