Leidinggeven in de onderstroom:: maatwerktraject

In dagelijkse gebeurtenissen geef je zin en betekenis aan je leven

 

De onderstroom

In de vele dagelijkse ontmoetingen in organisaties creëren mensen een onderstroom van min of meer vaste patronen van denken en doen. De onderstroom is een krachtenveld die een positieve werking kan hebben maar ook een negatieve en die noodzakelijke veranderingen in de weg kan staan.

Onderstroom-gedrag is doorgaans onvrij, patroonmatig en reactief. Dat maakt organisatieculturen zo weerbarstig. Hardnekkige patronen in de onderstroom ontstaan bijvoorbeeld als in de wandelgangen opvattingen en oordelen over elkaar worden uitgewisseld en wanneer op elkaar wordt gereageerd met strategische en tactische spelletjes. Symptomen van deze dynamieken in de onderstroom zijn fenomenen als: hoog ziekteverzuim, gedoe over macht en onmacht, wij-zij-denken, pestgedrag, besluiteloosheid, problemen die rondzingen enz.

 Vraag is hoe je te bevrijden van negatieve krachten en patronen in de onderstroom en hoe ruimte te geven aan gezonde krachten.

 

Leidinggeven in de onderstroom: maatwerktraject

Werkbijeenkomsten leidinggeven in de onderstroom

In de werkbijeenkomsten leidinggeven in de onderstroom krijg je inzichten en praktische handreikingen hoe te bewegen naar een gezonde organisatiesysteem. Dat is een organisatie die zich ontwikkelt tot een gemeenschap waarin mensen en teams zich gesteund weten om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Deze organisaties zijn vitaal en hebben een eigen aansprekende identiteit.

 

Duur:

Twee dagen [1]

Bij voorkeur drie á vier weken tussen de bijeenkomsten.

Doel

De werkbijeenkomsten zijn gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en teamleiderschap met als specifiek thema: ‘leidinggeven in de onderstroom’.

In de werkbijeenkomst

  • Onderzoeken we welke ‘fenomenen’ en patronen zich voordoen in de onderstroom/cultuur van de organisatie(s) van de deelnemers;
  • Introduceer ik een fenomenologisch/systemische manier van vragen stellen om naar deze fenomenen en patronen te kijken;
  • Onderzoeken we wat de werking is van deze fenomenen en patronen is op dynamieken in de onderstroom, op groepen en teams en op de dagelijkse gang van zaken op school;
  • Geef ik handreikingen hoe leiding te geven aan ontwikkelingen, verzamelen we systemische interventies gericht op het toevoegen van gezonde krachten in de onderstroom[2] en oefenen daarmee.

Werkwijze: je werkt met eigen cases

We werken met je eigen casussen en actuele vragen die op jullie school spelen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe brengen wij eigenaarschap teweeg?
  • Hoe gaan we om met problemen die telkens weer terugkeren?
  • Hoe krijgen we dieper inzicht in de dilemma’s die ons bezighoudden?

We wisselen theorie en praktische tips af met korte oefeningen. We werken daarbij met voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Congruent met een ontwikkelingsgerichte zienswijze reik ik werkenderweg leidende principes aan voor een ontwikkelingsgerichte manier van leidinggeven.

Voorbereiding op de werkbijeenkomst

Elke deelnemer wordt gevraag om vooraf een verandering of ontwikkeling te selecteren waar hij of zij (mede) leiding aan geeft en nader wil onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat iets gebeurde waardoor het stroef liep, of omdat zich een herkenbaar patroon voordeed (‘daar gaan we weer’) of omdat het verrassend een groot succes werd.

 

Literatuur

Deelnemers ontvangen het boek: De kracht van niet weten, over leidinggeven in tijden van transformatie. Steeman, Louis, (2019), SOL, Doornenburg.

…………….

[1] Gekozen kan worden voor een werkbijeenkomst van éen dag en een deel van het programma

[2] Bijvoorbeeld rond de vraag: hoe kan ik als leidinggevende eraan bijdragen dat de samenwerking in verschillende groepen en teams zich op gezonde wijze ontwikkelt naar een productieve fase.

…………….

 

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.