1964

achtergrondverhaal

Louis Steeman (1947)

 

Introductie

Ik ben een ervaren interim-leidinggevende, procesbegeleider en coach in onderwijsorganisaties.

In opdrachten met een integraal karakter komen mijn kwaliteiten het beste tot hun recht.

Als interim-leidinggevende werk ik graag vanuit thema’s die de kern van onderwijs en onderwijsorganisatie raken: het vormgeven van een onderscheidend onderwijskundig profiel en daarbij passende organisatie, versterking van het leiderschap, op orde brengen van de financiën, realiseren van een fusie en ingrijpende verbouwingen, vormgeven van het pr-beleid.

Mijn stijl? Liefdevolle confrontatie.

Ik werk vanuit het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is erop gericht de ‘onderstroom’ in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen.

Regelmatig publiceer ik over (ontwikkelingsgericht) leiderschap, coaching en onderwijsontwikkelingen.

 

Opleiding en ervaring

Ik studeerde bedrijfseconomie en organisatiekunde aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en volgende verschillende trainingen en cursussen op het gebied van Transactionele Analyse, coaching, familie- en organisatieopstellingen.

Ik ben als docent verbonden aan de NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement).

Verder vervul ik bestuurlijke functies in het onderwijs, in verenigingen en werkgroepen en was ik 2 jaar bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA).

 

Curriculum vitae Louis Steeman

Naam  Steeman, Aloysius, Petrus, Maria

Voornaam  Louis

Adres  Nieuwe Pas 2, 6686 BJ Doornenburg

Telefoon  0(6) 53 775 347 / (0481) 45 10 15

E-mail   info@louissteeman.nl

Geboortedatum  18 oktober 1947

Geboorteplaats  Rotterdam

Burgerlijke staat  gehuwd, drie kinderen

Bedrijf  Steeman Ontwikkelingsgericht leiderschap B.V.

 

Opleidingen, cursussen, trainingen

 • Temple Index of Functional Fluency (TIFF). Coachingsmethodiek, gericht op het doorontwikkelen van effectieve leiderschapsstijlen.  Hoorens en Koopmans. 2010
 • Opleiding organisatieopstellingen: Jan Jacob Stam. Bert Hellinger Instituut Groningen. 2009 – 2010.
 • Leiderschap en overdracht 2-daagse Phoenix opleidingen Utrecht. Februari 2010
 • Opleiding ‘systemisch werken’, organisatie- en familieopstellingen  Phoenix opleidingen Utrecht. 2008 – 2009
 •  Coachingsopleiding  Piet Weisfelt & partners. 2002 – 2003
 • Training  ‘Werken met Enneagrammen’, 2001
 • Training ‘Socratisch dialoogvoering’, Het Nieuwe trivium, 2000
 • Group Relations Nederland: Leadership, Power and Authority. Conference on the dynamics of the work environment, 1997
 • Training ‘Werken met TA en NLP’. A.G. Smith, 1995- 1996
 • 12-daagse studiereis Minnesota en New York. Doel was kennis te maken met bijzondere vernieuwingsstrategieën in het onderwijs van VS,  1993
 • Cursus ‘schrijven van populariserende artikelen’ aan de  KUN, 1992
 • Tweejarige opleiding Transactionele Analyse, 1983 – 1985
 • Tweejarige opleiding ‘leerlingbegeleiding/schooldecanaat’, 1981 – 1983
 • Doctoraal bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1974

 

Werkervaring

1997 – heden Steeman, ontwikkelingsgericht leiderschap bv Interim-leidinggevende, coach, procesbegeleider

2001 – 2013 Steeman + Weijers bv Interim-leidinggevende, coach, procesbegeleider

1992 – 1997 Nascholing en Dienstverlening Onderwijs (NDO), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Directeur

1989 – 1992 Faculteit Educatie van Hogeschool Gelderland , lerarenopleiding economie, Opleidingscoördinator en docent bedrijfseconomie en organisatieleer,

1972 – 1989 Over Betuwe College Bemmel, Docent economie, decaan, voorzitter  medezeggenschapsraad, bestuurlijke functies.

 

Interim-opdrachten

2013 – 2014:

Interim leidinggevende Praktijkonderwijs  en Expertise centrum van Het Stedelijk Lyceum 

Ik vervang de directeur die tijdelijk met ziekteverlof is. Opdracht is voor het Stedelijk Lyceum de weg te bereiden naar passend onderwijs. Het Expertise centrum vervult daarbij een ondersteunende functie voor de scholen van HSL. Het praktijkonderwijs ontwikkelt in nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs en het Expertise centrum nieuwe vormen van arbeidsmarktgerichte leerwegen en op de individuele leerling toegesneden schakeltraject.

2011 – juli 2013:           

Directeur Sardes

Sardes is een advies- en onderzoeksbureau met als kernopdracht het bijdragen aan de verbetering van de leer- en ontwikkelkansen van kinderen. Opdracht is om samen met het team inhoud te geven aan een Streefbeeld (richting en inrichting) voor de organisatie passend bij de volgende ontwikkelfase.

2010 – 2011:                     

Vz. College van Bestuur van de Pontes Scholengroep en vanaf september 2010 tevens  rector a.i. van het Goese Lyceum

Aanvankelijk is de opdracht het uitwerken van de bestuurstructuur, passend bij het gekozen Raad van Toezicht-model en het formuleren van en leidinggeven aan de synergie-agenda. Later komt daar bij het leidinggeven aan een Pontes-brede bezuinigingsdoelstelling van € 850.000,- en het vervullen van de rol van rector ad interim van Het Goese Lyceum.

2009:                                

Directeur Cinop,  unit Onderwijsinnovatie/organisatieontwikkeling

Naast het leidinggeven aan 80 adviseurs en het zorg dragen voor continuïteit in de dagelijkse bedrijfsvoering is de opdracht leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsstap die de unit te zetten heeft. Kernwoorden: focus, marktgerichtheid, bedrijfsmatig gezond, ondernemerschap in een cultuur van onderlinge samenwerking.

2008 – 2009:                  

Directeur sector HV sg Were Di Valkenswaard

Het team was in 2007 in een nieuw, voor het aantal leerlingen te klein, gebouw getrokken dat ontworpen en ingericht was voor nieuwe vormen van leren. Het team moest echter nog stappen zetten op het gebied van onderwijsontwikkeling om passend onderwijs te verzorgen met voldoende leerrendement in een onderwijsomgeving met leerpleinen, projectruimtes en projectlokalen. Ook in de onderwijsorganisatie moesten nog stappen worden gezet. Onopgeloste problemen hadden ook geleid tot een vertrouwensprobleem met de schoolleiding.

2007 –  2008:

Interim bestuurlijk gedelegeerde – rector Gerrit Rietveld College Utrecht

Deze school in Utrecht N-O is in een scenario terecht gekomen van ‘omvallende scholen’ a.g.v. veranderende samenstelling van de leerlingenpopulatie. Autochtone ouders, leerlingen uit de eigen omgeving mijden de school. Opdracht is op korte termijn een aansprekende en voor docenten uitvoerbare ontwikkeling te realiseren in het onderwijs en met het team te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. De onderwijsorganisatie (werken in domeinteams) en de huisvesting (ingrijpende verbouwing) moeten daarmee in lijn worden gebracht.

2006 – 2007:                   

Directeur Picasso Lyceum Zoetermeer

Twee teams van voorheen zelfstandige locatieteams vormen tot één team van het Picasso Lyceum op een nieuwe locatie met een vernieuwend onderwijsconcept in onderwijs-domeinen. Ontwikkelen van een bij het onderwijsconcept en Domeinstructuur passende onderwijsorganisatie en taakbeleid welke geaccordeerd worden door de MR.

2005 – 2006:                   

Rector Rodenborch-College Rosmalen

Revitaliseren van de school. Versterking van de stuurkolom. Herstel van het vertrouwen in de schoolleiding. ‘Mensen weer aanspreken op hun kracht’. Financieel gezond maken van de school en tegelijk het beleidrijk vormgeven van de herziening basisvorming en de vernieuwde tweede fase. Met het team vaststellen van een aansprekende streefrichting voor onderwijs en begeleiding in een passende organisatiestructuur en aanpassing van de huisvesting. Uitzetten van een aansprekende aanpak voor de PR.

2004 – 2005:                   

Locatiedirecteur Merletcollege Cuijk

Bijdragen aan de professionalisering en het sturend vermogen van de directie. Implementeren van de reeds ingezette onderwijskundige koers richting  werkplekkenstructuur. Versterking van de begeleidingsstructuur in de organisatorische context van kernteams.

2003 – 2004:                  

Rector Hendrik Pierson College Zetten

Fuseren met het Over Betuwe College in Bemmel, aanscherpen van het profiel van de school, benoemen van een nieuwe rector en ‘doorpakken’ op de unitstructuur met resultaatverantwoordelijke teams. Onderdeel van deze opdracht was het uitvoeren van een evaluatie- en beoordelingstraject met de leidinggevenden van de school met als resultaat een bij hen én de nieuwe structuur passende positie.

2002 – 2003:                 

Directeur Kandinsky College locatie Malderburchtstraat te Nijmegen

Versterking van het leiderschap in de organisatie, doorvoeren van een aansprekend onderwijsconcept, ontwikkelen van een organisatie in (kern)teams, realiseren van een ingrijpende verbouwing en verbetering van de PR van de school.

2000 – 2002:                

Directeur lerarenopleiding van de Hs. van Rotterdam, tevens projectleider EPS (Educatief Partnerschap)

Doorvoeren van een competentiegericht opleidingsconcept, het tot stand brengen van duurzame samenwerking met scholen, het realiseren van maatwerktrajecten voor zij-instromers en het doorvoeren van een passende organisatiestructuur.

1999 – 2000:                  

Directeur Lorentz College Arnhem, locatie VMBO en locatie Mavo, havo, atheneum, T-VWO

Direct leiding geven aan de directies van beide locaties, versterking van de afdelingsstructuur en een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van  het leiderschap binnen de school.

1997 – 1999:                 

Rector Caland Lyceum Rotterdam

Verbetering van de resultaten en externe presentatie van de school.

Een kanteling van de organisatie was nodig om de vereiste samenwerking tussen professionals mogelijk te maken. De school heeft zich ontwikkeld tot Daltonschool en was in 1999 ICT-school van het jaar.

1992 – 1997:                

Directeur NDO. NDO is de nascholingsafdeling van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In die periode werden de nascholingsgelden overgeheveld naar het onderwijsveld.

Opdracht was NDO te positioneren op de nascholingsmarkt met een eigen kernopdracht en met een daarvoor toegerust team van trainers en adviseurs. Tevens moesten passende onderliggende bedrijfsprocessen worden ontwikkeld en ingevoerd. De afdeling moest bedrijfseconomische zelfstandig worden.

 

Trainer, coach, adviseur, procesbegeleider

 o.a. op de volgende gebieden:

 • persoonlijke coaching, coaching on the job, leerkringcoaching, teamcoaching
 • teamontwikkeling
 • ontwikkeling persoonlijk leiderschap, verbindend leiderschap
 • leidinggeven aan teamontwikkeling / schoolontwikkeling
 • opstellen van een streefbeeld voor onderwijs en organisatie
 • een strategie ontwikkelen voor een nieuwe ontwikkeling
 • adviseur sparringpartner en ‘denkadviseur’ bij conflicten en hardnekkige problemen
 • leiding geven aan een projectgroep of vernieuwingsoperatie
 • leidinggeven aan ontwikkelingsgericht leren
 • leidinggeven zonder spelletjes
 • ontwikkelingsgericht vergaderen
 • van discussie naar constructieve dialoog
 • jongleren met overtuigingen
 • vergroten van je innerlijke vrije ruimte
 • ontwikkelingsgesprekken voeren, bijvoorbeeld in het kader van IPB
 • het Enneagram en je professionele levensloop
 • docent masteropleiding NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement)

 

Publicaties

De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkling. Over leiderschap in tijden van transformatie. Uitgave SOL BV., april 2019 

Over liefde en machteloosheid. Uitgave Blurb (print on demand), januari 2012

Energie – de weg van de minste weerstand. Uitgave: Steeman & Weijers BV, september 2011, co-auteur: Frank Weijers

Ontwikkelingsgericht leren op het Gymnasium. MESO magazine nummer 154, juni 2007, co-auteur: Frank Weijers 

Leiding geven aan ontwikkelingsgericht leren? Meso Focus 51  Kluwer (2004), co-auteur: Frank Weijers

Samen opleiden;  lerarenopleiding en werkveld geven samen de toekomst vorm. Velon tijdschrift nov 2003, jaargang 24, nr. 4, co-auteur: Frank Weijers

Leren op niveau, bevorderen van ontwikkelingsgericht leiderschap in onderwijsorganisaties. MESO magazine nummer 128, februari 2003, co-auteur: Frank Weijers

Coaching. MESO magazine, nummer 117, 2001

Coaching in ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoofdstuk in ‘Begeleiden van docenten’. Nelissen Baarn (1998), redactie Lies Fonderie en Jeroen Hendriksen.

Het opleiden van leraren tot coach van collega’s. Didactief, 1996, co-auteur: Roos Luyten

Schoolontwikkeling richting studiehuis; naar een strategie van integrale schoolontwikkeling. Meso Focus 32, 1997,  co-auteur: Roos Luyten

Veranderingsprocessen in het onderwijs; leraren als slachtoffer of als motor? Artikel in Didactief, 1997,  co-auteur: Roos Luyten

Leerlingen leren, docenten organiseren. Magazine voor basisvorming, nr. 2, februari 1994, co-auteur: Frank Weijers

Leren van je eigen lessen. Tijdschrift voor leerlingbegeleiding, nr. 6, december 1993, co-auteur: Frank Weijers

Leren om te leren. Meso Focus 15,  Kluwer 1993,    redactie, A.P.M. Steeman, T. Wubbels, G. Willems

Schoolorganisatie management en schoolcultuur.   Meso focus (1993), co-auteur: Ben van der Hilst

Het interpreteren van cartoons. Appels en Peren, nr 2, mei 1990, co-auteur: Frank Weijers