Louissteeman LiO 2023

Leidinggeven in de onderstroom: open inschrijving

Tweedaagse ‘Leidinggeven in de onderstroom’
Schrijf nu in voor:


Voorjaar 2024: 30 januari + 5 maart

Najaar 2024: 16 oktober + 18 december

Voorjaar 2025: 22 januari + 5 maart

 

“Zeer relevant, het bespreekt waar ik dagelijks mee te maken heb”.

 “Zelden zo’n mooie combi van leren, begrijpen, oefenen en uitvoeren meegemaakt”.

“Bewust geworden van eigen patronen en hoe die doorwerken in de onderstroom”. 

Leidinggeven in de onderstroom: open inschrijving

Leidinggeven in de onderstroom

De onderstroom in je organisatie: een ongrijpbare rivier van oud zeer en oude denk- en gedragspatronen. Bedding van onrust en onvrede in je team.

Die onderstroom kan je leidinggeven flink frustreren. Jij wilt beweging creëren, voorwaarden voor succes scheppen, bijdragen aan een plezierig leer- en werkklimaat. Maar hoe ga je om met krachten die je niet ziet?

In de tweedaagse opleiding ‘Leidinggeven in de onderstroom’ krijg je inzichten en praktische handreikingen hoe te bewegen naar een gezond organisatiesysteem. Dat is een organisatie die zich ontwikkelt tot een gemeenschap waarin mensen en teams zich gesteund weten om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Deze organisaties zijn vitaal en hebben een eigen aansprekende identiteit.

Wat levert het je op?

  1. Je leert systemisch waar te nemen en systemisch vragen te stellen.
  2. Je maakt je werkwijzen eigen om systemische interventies te doen.
  3. Je krijgt concrete handvatten om tegenwerkende dynamieken te doorbreken, en gezonde toe te voegen aan de onderstroom van je schoolorganisatie of je team.

Deze vaardigheden helpen je om problemen diepgaand op te lossen. En verandering (weer) op gang te brengen.

Werken met jouw case

Je gaat tijdens de 2-daagse aan de slag met je eigen case en actuele vragen die op jouw school spelen. Bijvoorbeeld: hoe breng ik bij een verandering eigenaarschap teweeg, hoe ga ik om met problemen die telkens weer terugkeren, hoe krijg ik dieper inzicht in een dilemma dat ons bezig houdt?

We wisselen kleine blokjes theorie af met praktische oefeningen, organisatieopstellingen en begeleide intervisie.

Congruent met een ontwikkelingsgerichte zienswijze reik ik werkenderweg leidende principes aan voor een ontwikkelingsgerichte manier van leidinggeven.

In de werkbijeenkomsten

  • Onderzoeken we welke ‘fenomenen’ en patronen zich voordoen in de onderstroom/cultuur van de organisatie(s) van de deelnemers.
  • Introduceer ik een fenomenologisch/systemische manier van vragen stellen om naar deze fenomenen en patronen te kijken.
  • Onderzoeken we wat de werking is van deze fenomenen en patronen is op dynamieken in de onderstroom, op groepen en teams en op de dagelijkse gang van zaken op school.
  • Geef ik handreikingen hoe leiding te geven aan ontwikkelingen, verzamelen we systemische interventies gericht op het toevoegen van gezonde krachten in de onderstroom[1] en oefenen daarmee.

Voorbereiding op de werkbijeenkomst

Elke deelnemer wordt gevraag om vooraf een verandering of ontwikkeling te selecteren waar hij of zij (mede) leiding aan geeft en nader wil onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat iets gebeurde waardoor het stroef liep, of omdat zich een herkenbaar patroon voordeed (‘daar gaan we weer’) of omdat het verrassend een groot succes werd.

Voor wie is deze 2-daagse?

Voor alle leidinggevenden in het onderwijs: teamleiders, afdelingsleiders, eindverantwoordelijke schoolleiders, etc.

Literatuur

Deelnemers ontvangen het boek: De kracht van niet weten, over leidinggeven in tijden van transformatie. Steeman, Louis, (2019), SOL, Doornenburg.

Docent

Louis Steeman

Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, adviseur en procesbegeleider in onderwijsorganisaties. Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is er specifiek op gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school. Louis heeft ruime ervaring met systemisch werk en begeleide intervisie. Hij publiceert regelmatig over (ontwikkelingsgericht) leiderschap en onderwijs- en organisatieontwikkelingen.

Data

30 januari + 5 maart 2024

Locatie

NSO CNA logo

 

 

NSO-CNA Leiderschapsacademie

Kosten 2-daagse

€ 575 ,- p/persoon, vrij van BTW

Voorinschrijving

Aanmelden voor een nieuwe opleiding kan nu al.
Bij minimaal 12 deelnemers start in het voorjaar een groep.
Kijk hier

Aanmelden

NSO-CNA Leiderschapsacademie

……………..

[1] Bijvoorbeeld rond de vraag: hoe kan ik als leidinggevende eraan bijdragen dat de samenwerking in verschillende groepen en teams zich op gezonde wijze ontwikkelt naar een productieve fase

……….

Aanmelden

Bevestigen


Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement.

louisteeman beeldmerk site

Contact

Steeman
Ontwikkelingsgericht
Leiderschap B.V.

Nieuwe Pas 2
6686 BJ Doornenburg

T: +31 6 53 77 53 47

louisteeman beeldmerk site