Ik geef

  • individuele coaching
  • teamcoaching

De basis van mijn coaching is het coachingscontract. We starten dan ook met de volgende vragen:

  • Wat wil je bereiken, leren of verder ontwikkelen?
  • Wat wordt daarin jouw/julie aandeel, wat wordt mijn aandeel?

Vervolgens beslissen we wat een goede aanpak is voor de coaching.

Enkele criteria: niet vrijblijvend, grensverleggend, doelgericht, de coachee (te coachen persoon of team) houdt uiteindelijk de regie over de eigen ontwikkeling.

Gedurende het coachingstraject kan het coachingscontract worden aanscherpt. Sterker, dat is meestal het geval.

Ik ga in principe uit van 6 coachingsgesprekken. In overleg kan het traject worden verlengd.

Indien de leidinggevende de opdrachtgever is voor de coaching dan sluiten we een driehoekscontract.

  1. leidinggevende – coachee
  2. coach –  leidinggevende
  3. coachee – coach

…………..

Meer informatie?

Neem contact op met Louis Steeman
Telefoon: 06 53 77 53 47

Of stuur een een mail.